Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku wystąpienia deszczu nawalnego i gradu

W związku z wystąpieniem deszczu nawalnego i gradu w miesiącu lipcu 2021 r.  producenci rolni, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych mogą złożyć w Urzędzie Gminy Ruda-Huta wnioski o oszacowanie strat na obowiązujących wzorach druków w niezwłocznym terminie z uwagi na konieczność przeprowadzenia szacowania upraw przed ich zbiorem.

Dane zawarte we wniosku powinny być zgodne z wnioskiem o płatności bezpośrednie (wniosek należy udostępnić do wglądu komisji).

Druk wniosku wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w Urzędzie Gminy Ruda-Huta lub ze strony internetowej: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/459267_procedura-szacowania-strat.html

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech