Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022

tablica stypendium 2021 22Szanowni Rodzice, Uczniowie, Słuchacze

przypominamy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022. Druki wniosków wraz z oświadczeniem dostępne są w przedsionku Urzędu Gminy Ruda-Huta oraz załączone do tego artykułu (informacja o ich wypełnianiu na końcu).

Termin składania upływa 15 września 2021 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych 15 października 2021 roku.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć rodzic ucznia, który nie ukończył 18 roku życia, lub uczeń pełnoletni sam na siebie.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący na terenie gminy Ruda-Huta znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm./).

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna nie przysługuje dzieciom realizującym roczne obowiązkowe wychowanie przedszkolne w oddziałach zerowych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł/os. w rodzinie. (art. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm./). Wysokość dochodu oblicza się na podstawie dokumentów potwierdzających dochód rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ww. ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Stypendium szkolne przyznawane jest na dany rok szkolny i realizowane poprzez refundację poniesionych kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur VAT, rachunków lub innych imiennych dowodów potwierdzających poniesienie kosztów, wystawionych na rodzica lub ucznia, które należy przedłożyć po otrzymaniu decyzji przyznającej stypendium.

Informacja o wypełnianiu druków elektronicznych

Załączony wniosek i oświadczenia posiadają aktywne pola, które można wypełnić na komputerze w przeglądarce plików PDF, np. Adobe Acrobar Reader lub PDF-XChange Viewer Wypełnienie i wydruk załączonego wniosku bezpośrednio w przeglądarce Firefox powoduje błędy w polskich znakach. Najlepiej wniosek zapisać na dysku i otwierać w ww. dedykowanej przeglądarce PDF, ewentualnie w innej przeglądarce internetowej (Chrome, Opera, Edge itd.)

Druki można zapisać i wydrukować lub po dodaniu załączników wysłać na skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Ruda-Huta na platformie ePUAP: /sy17dq8p6i/SkrytkaESP. W przypadku drukowania prosimy wniosek wydrukować dwustronnie.

W okresie trwania pandemii koronawirusa COVID-19, kontakt osobisty z osobą zajmującą się stypendiami jest ograniczony, dlatego też wszelkie pytania prosimy kierować drogą telefoniczną tel. 82 568 60 33 wew. 24 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (wniosek_stypendium_2021_2022_aktywny.pdf)Wniosek o stypendium szkolne 1864 kB
Pobierz plik (oswiadczenie_stypendium_2021_2022_aktywne.pdf)Oświadczenie do stypendium 447 kB
Pobierz plik (wydatki_kwalifikowalne.pdf)Wydatki kwalifikowalne 58 kB
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech