Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 24 września 2021 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 24 września 2021 roku o godz. 11.00  w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 16 lipca 2021 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Ruda-Huta w 2020 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności stomatologicznej prowadzonej na terenie Gminy Ruda-Huta w 2020 rok.
 8. Sprawozdanie z funkcjonowania Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2020/2021 oraz planu organizacji roku szkolnego 2021/2022.
 9. Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Ruda-Huta w 2020 rok.
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ruda-Huta i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zbycia nieruchomości,
  2. w sprawie zbycia nieruchomości,
  3. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność Gminy Ruda-Huta,
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Drohiczyn,
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech