Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta

Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta powstało i zostało zarejestrowane w KRS w 2007 r. Siedzibę swoją ma w budynku Urzędu Gminy w Rudzie-Hucie ul. Niepodległości 44.

Stowarzyszenie skupia 30 osobową grupę wolontariuszy, którego celem jest m.in.:

 1. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego,
 2. budowanie świadomości obywatelskiej,
 3. promowanie Gminy Ruda-Huta i jej mieszkańców,
 4. wspieranie rozwoju kulturalnego i oświatowego,
 5. inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych,
 6. podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
 7. pozyskiwanie środków na działalność z dostępnych funduszy pomocowych,
 8. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 9. ochrona i promocji zdrowia,
 10. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 12. działalność wspomagająca:
  - rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
  - rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 13. działania wspierające:
  - naukę, edukację, oświatę i wychowanie,
  - krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
  - kulturę i sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji,
 14. działania na rzecz:
  - upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
  - ekologii oraz ochrony środowiska i dziedzictwa naturalnego,
  - porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
  - ratownictwa i ochrony ludności,
  - integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób,
 15. kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej z jednoczesnym otwarciem się na inne społeczności i kultury,
 16. działalność charytatywna.

 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda-Huta:

 

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
tel./fax 82 568 60 33
Prezes Zarządu Agnieszka Suszczyk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.smg.ruda-huta.pl

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech