Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

Zapraszam do korzystania ze strony internetowej gminy Ruda-Huta.
Mam nadzieję, że zamieszczone tu informacje będą pomocne mieszkańcom, a nieznających naszej nadbużańskiej gminy zachęcą do odwiedzin.Kazimierz Smal

Wójt Gminy Ruda-Huta Kazimierz Smal

Prace porządkowe i remontowe - "GS SCh"

      Trwają prace porządkowe i remontowe na placu po byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rudzie-Hucie. Porządkowany jest teren przy kompleksie boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012. Usunięte zostały zakrzaczenia, wyrównany został teren.
       Remontowany jest także kolejny budynek z przeznaczeniem na garaże dla Zakładu Usług Komunalnych. W ubiegłym roku został naprawiony i uszczelniony dach, obecnie malowane są elewacje.

Spotkanie w sprawie ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Leśniczówka

   Dnia 11 maja 2009r. w świetlicy w miejscowości Leśniczówka, gm. Ruda-Huta odbyło się spotkanie w sprawie założenia numerycznej mapy zasadniczej, wykonania modernizacji ewidencji gruntów i założenia ewidencji budynków i lokali poprzez założenie w systemie informatycznym ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębu Leśniczówka.
   Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Chełmie, przetarg na wykonanie dokumentacji wygrała firma Biuro Usług Geodezyjnych Jacek Szpakowski, ul. Stephensona 5a, 22-100 Chełm.
   W spotkaniu uczestniczył Pan Adam Rychliczek – wicestarosta chełmski, Pan Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda-Huta, Pani Renata Wróblewska-Kopczyńska – Dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz mieszkańcy miejscowości Leśniczówka.
   Na spotkaniu oprócz tematu modernizacji ewidencji gruntów poruszane były również inne sprawy dotyczące min. dróg gminnych i powiatowych, odpadów zawierających azbest, komunikacji podmiejskiej, sieci kanalizacyjnej i gazowej.

Sesja Rady Gminy Ruda-Huta w dn. 27 kwietnia 2009

   W dniu 27 kwietnia 2009 roku w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce odbyła się sesja Rady Gminy Ruda-Huta, na której radni przyjęli sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu gminy za 2008 rok i jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium. Poza tym radni podjęli uchwały odnośnie regulaminu wynagradzania oraz warunków przyznawania nagród dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Ruda-Huta.

   Radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości w Leśniczówce. Właścicielka gruntu, na którym stoi zabytkowa kapliczka w Leśniczówce wyraziła chęć przekazania Gminie w drodze darowizny wymienioną nieruchomość.

   Pan Wójt omówił działania podejmowane pomiędzy sesjami.  Interpelacje i zapytania radnych dotyczyły między innymi stanu dróg powiatowych i gminnych oraz problemów z dostępem do internetu.

Muzyka i śpiew tradycją pokoleń

   Od kwietnia br. w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce realizowany jest w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich projekt muzyczny pt. „Muzyka i śpiew tradycją pokoleń”.
   Projekt ten został zainicjowany przez mieszkańców wsi Rudka. Zakończenie części warsztatowej projektu planowane jest na miesiąc lipiec br.

"Orlik 2012" - ostatni etap budowy

    W dniu 21 kwietnia 2009r miała miejsce dostawa kontenera - budynku modułowego do wykonania zaplecza socjalnego na terenie kompleksu boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Rudzie-Hucie. Firma, która wygrała przetarg nieograniczony na dostawę oraz instalację – KONTENER-OBORNIKI Sp. z o.o. Cieszyn 12, 64-600 Oborniki przez dwa dni instalowała kontener.  
    W dniu 22 kwietnia nastąpił odbiór zadania przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy Ruda-Huta.
    Obiekt kontenerowy budynku modułowego posiada powierzchnię zabudowy 55,75m2 i powierzchnię użytkową 46,56m2, składa się z pomieszczeń biurowych, szatni, umywalni i sanitariatów.
    Dostawa wspomnianych kontenerów jest trzecim a jednocześnie ostatnim etapem budowy kompleksu boisk sportowych MOJE BOISKO ORLIK 2012 w Gminie Ruda-Huta.

Prace porządkowe w gminie

     Trwają prace porządkowe w centrum Gminy Ruda–Huta. W tym celu, w ramach robót publicznych Wójt Gminy zatrudnił 30 bezrobotnych mieszkańców.
     Prace porządkowe skupiają się m.in. na wycince drzew, demontażu starych ogrodzeń wokół budynku byłego GS-u i basenu przy Zespole Szkół. Do zadań robotników należy również oczyszczenie terenu przy korycie rzeki „Gdolanka” i usunięcie pozostałości po zimie zalegających przy ulicach.

Zaproszenie do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta

   Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Ruda-Huta, która odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2009 roku o godz. 9.00  w Centrum Kultury i Rekreacji w Rudce, z następującym porządkiem obrad:

•    Otwarcie posiedzenia.
•    Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 3 kwietnia 2009 roku.
•    Przyjęcie porządku obrad.
•    Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał Rady Gminy, odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych z poprzedniej sesji oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
•    Interpelacje i zapytania radnych.
•    Podjęcie uchwał:
1.    w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruda-Huta,
2.    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,
3.    w sprawie zmian w budżecie gminy w 2009 roku,
4.    w sprawie oceny wykonania budżetu Gminy Ruda-Huta za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ruda-Huta.
•    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
•    Wolne wnioski.
•    Zakończenie sesji.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

3301030
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
280
427
1715
21736
3301030

Twoje IP 114.119.133.146

przeglad wydarzen

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

gminny portal mapowy 02

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2018

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Filia w Rudzie-Hucie, nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dla interesantów zagranicznych NR SWIFT: PL59 8192 0002 2001 0020 0035 0001POLUPLPR

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech