Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2021 roku

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020, poz. 1057) oraz Uchwały Rady Gminy Ruda-Huta Nr XXI/100/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy na rok 2021 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (Dz. Urzędowy Woj. Lubelskiego z 2020 r. poz. 6952) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w 2021 roku.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech