Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Spotkanie podsumowujące

W dniu 24 maja 2017r. odbyła się konferencja podsumowująca zakończenie prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Ruda-Huta na lata 2017-2023, w ramach realizacji projektu „Ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Ruda-Huta dzięki rewitalizacji” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Podczas spotkania omówiony został proces prac nad programem rewitalizacji oraz przedstawione zostały możliwości realizacji dokumentu.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech