Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Usługi komunalne

Zakład Usług Komunalnych w Rudzie-Hucie Sp. z o.o.

ul. Targowa 6

22-110 Ruda-Huta

tel. 82 5686022

 

Prezes - mgr Krzysztof Mazurek

Podstawowe zadania wykonywane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Rudzie-Hucie:

  1. zbiorcze zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Ruda-Huta, w tym utrzymanie i konserwacja sieci wodociągowej i ujęcia wody;
  2. zbiorcze odprowadzanie ścieków z kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda-Huta, w tym utrzymanie i konserwacja kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków;
  3. wywóz ścieków z szamb bezodpływowych;
  4. utrzymanie porządku, czystości i zieleni na terenach komunalnych;
  5. remonty na gminnych drogach nieutwardzonych;
  6. budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
  7. odśnieżanie gminnych dróg, chodników i placów.
Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech