Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Trwa usuwanie wyrobów zawierających azbest

Już kolejny raz Gmina Ruda-Huta otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na usuwanie azbestu z terenu Gminy Ruda-Huta w wysokości 15 288 zł. Dzięki dofinansowaniu mieszkańcy Gminy mogą bezpłatnie skorzystać z demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. np. pokrycia dachowego. Na realizację zadania w 2013 roku wpłynęło kilka wniosków od mieszkańców, przewiduje się usunięcie 23 ton azbestu. Zadanie wykonywane jest przez wyspecjalizowanego przedsiębiorcę, z którym Gmina Ruda-Huta podpisała  umowę.

Jednocześnie informujemy, że wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r. Ponadto każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, jest zobowiązany dokonywać inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest. Dokonuje się jej poprzez sporządzenie spisu z natury, w formie określonej w załącznikach do Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2011 r.) i przedkłada taką informację Wójtowi, która jest jednocześnie podstawą do udzielenia przez Gminę pomocy finansowej przy usuwaniu azbestu. Informacja ta powinna być aktualizowana corocznie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Brak realizacji tego obowiązku naraża właściciela na określone w ustawie sankcje w trybie kodeksu ds. wykroczeń.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech