Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery

rpo wl ue

Ochrona walorów środowiskowych Gminy Ruda Huta
poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych związków do atmosfery

Wartość projektu:

4 790 920,00 zł
Kwota dofinansowania z RPO WL: 4 072 281,77 zł

Przedmiotem projektu była dostawa i montaż indywidualnych zestawów płaskich kolektorów słonecznych dla mieszkańców gospodarstw domowych i użytkowników budynków podległych gminie Ruda-Huta.
Indywidualne zestawy solarne – 512 kompletnych instalacji (kolektory słoneczne wraz z osprzętem) dostarczane i montowane były przez wybranego w ramach przetargu wykonawcę indywidualnie na każdym z budynków objętych projektem.
Podstawową funkcjonalnością montowanych w ramach projektu zestawów jest podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.
Konstrukcja zestawów nie wyklucza jednak rozbudowy zestawów a co za tym idzie zwiększenia ich mocy (np. w przypadku rozbudowy budynku) lub dodania funkcjonalności polegającej na wspomaganiu centralnego ogrzewania.


Cel bezpośredni projektu:

- zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w gminie Ruda-Huta rocznie o 478 211 kg.


Cele szczegółowe:

 

Cel pośredni – nadrzędny:

REZULTATY
Ilość instalacji – 512 szt.
Łączna ilość kolektorów – 1287 szt.
Moc zainstalowana dla energii słonecznej: 1,89 MW/rok;
Ilość zredukowanej emisji CO2: 478 211 kg/rok;
Ilość wygenerowanej energii solarnej: 989 592 kWh/rok;
Ilość zaoszczędzonej energii: 1 411 896 kWh/rok;
Ilość zaoszczędzonego węgla: 227 719 kg/rok.

Realizacja projektu bezpośrednio przyczynia się do zmniejszenia w gminie Ruda-Huta tzw. niskiej emisji, czyli szkodliwych substancji przedostających się do atmosfery w wyniku użytkowania urządzeń i instalacji grzewczych przez mieszkalnictwo indywidualne. Kolektory słoneczne są najmniej uciążliwe dla środowiska oraz nie podlegają też żadnym ograniczeniom środowiskowym. Ogromną zaletą energii słonecznej jest brak negatywnych konsekwencji dla środowiska podczas eksploatacji.


Zrealizowana inwestycja pozwoliła nam zająć I miejsce w Rankingu energii odnawialnej spośród 1576 gmin wiejskich w Polsce.

ranking eo

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech