Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu autokaru z kierowcą na przewóz polskich uczestników Festiwalu Transgranicznego (Etap II) w Ukrainie

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu autokaru z kierowcą na przewóz polskich uczestników Festiwalu Transgranicznego (Etap II) w Ukrainie w ramach Mikroprojektu „Tożsamość kulturowa społeczności lokalnych granicy ukraińsko – polskiej” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach  Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. Transport uczestników Festiwalu Transgranicznego z: 22-110 Ruda-Huta, województwo lubelskie, Polska do: Hirki Polonki, Rejon Łucki, Obwód Wołyński, Ukraina.  Powrót na tej samej trasie.
  2. Podstawienie autokaru w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego.
  3. Termin realizacji zamówienia: wyjazd dnia 27 września 2014 roku w godzinach porannych, powrót 28 września 2014 roku w godzinach wieczornych.
  4. Przejazd na trasie: Ruda-Huta/Pl – Hirka Polonka/UA – Ruda-Huta/PL. Łączna liczba kilometrów: 340 km.
  5. Liczba osób podróżujących: 50.
  6. Przewóz świadczony winien być przy użyciu autokaru klasy turystycznej wyposażonego w klimatyzację.

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem niniejszego zapytania, posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, posiadać ważne ubezpieczenie NW w zakresie prowadzonej działalności.

Płatność na podstawie faktury w ciągu 30 dni od daty jej wpływu do siedziby Zamawiającego: Gmina Ruda-Huta, 22-110 Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, NIP: 563-216-18-00.

Kryterium oceny ofert: Cena 100%.

Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana Umowa na realizację usługi.

Proszę o przesłanie odpowiedzi zawierającej cenę, nazwę i adres Wykonawcy do dnia 22 września 2014 r. do godziny 15.00 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź osobiście do Urzędu Gminy Ruda-Huta, 22-110 Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44.

 


tozsamosc flagi

 Mikroprojekt pt. „Tożsamość kulturowa społeczności pogranicza ukraińsko – polskiego” realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 Projekt Parasolowy pt. „Kultura pogranicza pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”/

Micro-project ‘Cultural Identity of local communities of the Ukrainian – Polish border’ is co-financed
with the support of the European Union in the framework of Cross Border Cooperation Programme Poland - Belarus - Ukraine 2007 - 2013 Project Umbrella ‘Borderland Culture as an integration platform of local communities in Bug Euroregion’

 

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech