Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji uczestników na szkolenia i studia podyplomowe w ramach projektu ,,Lepszy Urząd”

Głównym celem Projektu jest poprawa efektywności zarządzania oraz podniesienie jakości usług publicznych świadczonych w czterech urzędach gmin – partnerów projektu: Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica oraz Starostwie Powiatowym w Chełmie poprzez wdrożenie w okresie 24 miesięcy działań doskonalących w obszarach wymagających wsparcia zdiagnozowanych za pomocą Wspólnej Metody Oceny – CAF.

Termin rozpoczęcia rekrutacji: od 3 grudnia 2012r. do wyczerpania miejsc.

Rekrutacja uczestników projektu będzie prowadzona w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz czterech Urzędach Gmin - Partnerów projektu pn. „Lepszy Urząd”, tj. Urzędzie Gminy Ruda-Huta, Urzędzie Gminy Sawin, Urzędzie Gminy Siedliszcze, Urzędzie Gminy Wierzbica.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Chełmie oraz w Urzędach Gmin: Ruda-Huta, Wierzbica, Siedliszcze i Sawin u specjalistów ds. wdrażania usprawnień oraz ze stron internetowych jednostek samorządu terytorialnego realizujących projekt:

Starostwo Powiatowe w Chełmie - plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
www.powiat.chelm.pl

 Urząd Gminy Ruda-Huta – ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta
www.rudahuta.pl

Urząd Gminy Wierzbica – ul. Włodawska 1, 22-150 Wierzbica
www.ugwierzbica.pl

Urząd Gminy Siedliszcze – ul. Szpitalan 15a, 22-130 Siedliszcze
www.siedliszcze.pl

Urząd Gminy Sawin - ul. Chutecka 12, 22-107 Sawin
www.sawin.pl

Udział w szkoleniach i studiach podyplomowych  w ramach projektu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Uchwała Zarządu Powiatu.pdf

Regulamin naboru.pdf

- Załacznik nr 1 Wykaz szkoleń.pdf

- Załacznik nr 2 Formularz zgłloszeniowy.odt

- Załacznik nr 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf

- Zalącznik nr 4 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

- Zalącznik nr 5 Zakres danych osobowych do przetwarzania.odt

- Zalącznik nr 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku.pdf

- Zalącznik nr 7 Zgoda pracodawcy na udział w studiach podyplomowych oraz szkoleniach.odt

- Załacznik nr 8 Umowa na studia podyplomowe.pdf

  - Zał. 1 do umowy Wniosek o zwrot kosztow dojazdu.odt

  - Zał. 2 do umowy Oświadczenie przewoznika.odt

logo lepszy urzad Projekt ,,Lepszy Urząd” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech